ÎPS Antonie Plămădeală: Apa cea vie – Predica la Duminica Samarinencii

May 22, 2011 · Posted in General, Articole · Comment 

51036-104222_1In calendarul Bisericii noastre ortodoxe, Duminica aceasta, a V-a dupa Pasti, e numita Duminica Samarinencei. Sunt sigur ca multi v-ati intrebat: Cine este aceasta Samarineanca? Cum de a ajuns atat de celebra, cand nici macar numele nu i se cunoaste? Cine este aceasta anonima contemporana cu Mantuitorul, ca din zecile, sutele de mii de contemporane anonime, sa fie amintita tocmai ea? Ce a facut ea ca sa merite sa intre in istorie, sa fie pomenita de-a lungul veacurilor, si sa i se consacre chiar o zi din calendarul bisericesc? Cine este aceasta femeie care concureaza pe Alexandru Macedon si pe Cezar? Cine este aceasta samarineanca despre care se scriu carti si se vorbeste in biserici? Nu exista carte de exegeza crestina in care ea sa nu fie pomenita. Cine este aceasta samarineanca pe care o picteaza marii pictori ai lumii? Cine este aceasta samarineanca si ce a facut ea ca sa-si merite locul nu numai in calendar, ci si pe peretii bisericilor noastre?

Este o anonima, dar o ilustra anonima. De ce? Ca sa intelegem de ce, trebuie sa ne ducem putin inapoi, in atmosfera intamplarii care a facut-o sa ajunga in istorie, si prin istorie pana la noi. Era o sateanca dintr-un tinut al Tarii Sfinte, socotit blestemat si spurcat. Read more

Memoriile părintelui Antonie Eustaţiu Cojocaru (1912-1995)

March 31, 2011 · Posted in General · Comment 

Antonie CojocaruPărintele Cojocaru Eustaţiu Anton, născut în Barta, raionul Reni, la data de 2 august 1912 şi decedat la 11 februarie 1995 la Bucureşti. Refugiat în România în timpul războiului. Talentat, preot cu mult har, se dedică în întregime preoţiei. Era o mare plăcere să-l asculţi slujind. Cu o voce de tenor cu rezonanţă melodioasă, cu ochi verzi, cu o smerenie firească, cu barbă albă ca de sfânt, putea fi model oricărui pictor de icoane.

Spre sfârşitul vieţii îşi scrie mărturiile trăite de-a lungul vieţii pe care încercăm să le aducem cunoştinţă generaţiilor actuale şi celor viitoare spre a-şi cunoaşte istoria celor trăitori în Barta.
Rândurile care urmează, reprezintă mărturia scrisă spre sfârşitul vieţii de părintele Antonie Cojocaru, un basarabean născut în Barta raionul Reni, ce a avut o viaţă tumultoasă aşa cum au avut-o mulţi oameni în spaţiile dintre Nistru şi Prut. Părintele nu mai este printre noi. Textul a fost redactat de fiul lui, Alexandru Anton Cojocaru, şi el pensionar acum, trăitor undeva la Piatra Neamţ, care are timpul, energia şi priceperea să depună mărturia necesară din propria sa viaţă, de descendent al unor refugiaţi basarabeni din Barta. Read more

Părintele Gheorghe Roşca, Un mare rugător şi îndrumător spiritual

March 28, 2011 · Posted in General · Comment 

images (1)Părintele Gheorghe Roşca, Un mare rugător şi îndrumător spiritual

(interpretul părintelui rus Ioan Culâghin)

Un mare rugător şi îndrumător spiritual, Părintele Gheorghe Roşca a fost ucenicul marelui Mitropolit Gurie al Chişinăului, cel care i-a răspuns lui Carol al II-lea:”Aiasta nu se poate, Majestate.”

Alcătuitor al unui Pateric rămas în manuscris, cunoscător temeinic al limbilor clasice, şi îndeosebi al slavonei, el însuşi traducător neobosit, Părintele Gheorghe a fost o lumină a ortodoxiei româneşti. La şcoala lui s-au format mari duhovnici, cum este părintele Sofian Boghiu, precum şi cărturari de prestigiu, cum este Virgil Cândea, demnitarul comunist de mai târziu şi academicianul de astăzi, al cărui rol în practicarea samizdatului religios nu a fost de loc minor în acei ani. Iar exemplul maestrului meu[1], Dr. Constantin Daniel, prin care am cunoscut de altfel cercul părintelui Gheorghe şi am participat la răspândirea textelor lor, este şi el edificator. De-a lungul anilor, Dr. Daniel, mare rugator isihast el însuşi, a tradus zece volume din Patrologia Graeca a lui Migne şi le-a răspândit nesemnate în mănăstirile din Moldova, cu aceeaşi smerenie care nu pretinde recunoaştere de autor pentru fapta bună. Mai târziu, la insistenţele Părintelui Galeriu, a tradus Omiliile lui Grigorie Palama despre care am aflat că au fost tipărite în anii ‘90. Read more

Alexei Mateevici, preotul şi proorocul limbii noastre, la 123 de ani de la naştere…

March 16, 2011 · Posted in General, Comemorări · Comment 

Gheorghe Cunescu, preot, publicist (1914-1995)

March 12, 2011 · Posted in General · Comment 

686206985694401536506449-2227452-215_300CUNESCU GHEORGHE, preot, publicist

Nascut la 3 august 1914, în Susleni, jud. Orhei.
Studii la Seminarul teologic (1928 – 1936) şi la facultatea de teologie (1936-1940) din Chişinău.
Preot în Soldăneşti – Orhei (1942-1944), Pânăghia – Dolj (1945-1947), Ideciu de Jos-Mures (1948-1952), Luieriu-Mures (1953 -1971) şi Bucureşti (1972 – 1975),
Preocupat de reeditarea operei lui Gala Galaction;
Studii despre diverse personalităţi ale culturii româneşti.

Lucrări în volum:

• Gala Galaction. 0 lume nouă. Antologie şi studiu introductiv de…. Bucureşti, 1970, 288 p.;
• Gala Galaction. Prin ţară. Culegere, cuvânt introductiv, tabel bibliografic şi note de…, Bucureşti, 1975, 156 p.;
• Gala Galaction, Opinii literare. Ediţie de…. Bucureşti, 1979, 362 p.; Pe urmele lui Gala Galaction, Bucureşti, 1982, 270 p.;
• Gala Galaction. Mihai Eminescu. Ediţie, cuvânt înainte, note şi indice de …. laşi, 1987, 160 p.;
• Gala Galaction, Galaţi, 1989,486 p. Read more

Cuvioasa Agafia (Maranciuc) de la Cuşelăuca (1819-1873)

March 8, 2011 · Posted in General · Comment 

Cuvioasa Agafia de la Cuselauca“Destăinuiţi Domnului jalea voastră şi el vă va hrăni!”

Cuvioasa Agafia, cum îi spun surorile de la Cuşelăuca, s-a născut în 1819 în satul Păsățel, în Moldova dintre Bug și Nistru în familia creştinilor Ioan şi Eudochia Maranciuc. Soţii Maranciuc duceau o viaţă creştinească deosebită şi mergeau des la locurile sfinte, avînd o evlavie aparte pentru sfinţii din Lavra Peşterilor din Kiev. Micuţa Agafia îşi ruga părinţii cu lacrimi în ochi să o ia cu ei la locurile sfinte din Kiev, dar părinţii, cunoscînd greutăţile drumurilor, lăsau copila acasă în grija celor apropiaţi. Trebuie să ţinem cont că, pe acele timpuri cea mai mare parte a pelerinajului se făcea pe jos şi un copil mic era o povara suplimentară pentru drumeţi.

Odată soţii Maranciuc au pornit spre Lavra Peşterilor lăsînd-o pe micuţa Agafia în supravegherea rudelor. Nu puteau şti de ce fapte minunate în ochii lui Dumnezeu este în stare un copil inima căruia s-a aprins de dorul de a se apropia de moaştelor sfinţilor de la Kiev. Read more

Alexandru V. Boldur (1886 – 1982) istoric şi jurist – cercetător de seamă a drepturilor istorice ale Basarabiei

March 7, 2011 · Posted in General · Comment 

1emSayJrbAutorul volumului ISTORIA BASARABIEI

“Preocupat încă din tinereţe de soarta locurilor natale, al căror trecut l-am studiat din izvoare ruseşti, m-am decis în anul 1925, îndată ce am căpătat libertate de mişcare, să plec la Paris, pentru a întreprinde cercetări în problema drepturilor istorice ale Basarabiei ca parte integrantă a pământului românesc. Cu materialele pe care le aveam dinainte şi cu cele culese aici timp de doi ani din diverse arhive şi biblioteci, am publicat în 1927 volumul LA BESSARABIE ET LES RELATIONS RUSSO-ROUMANIES. La question bessarabien et le droit international”

Alexandru Boldur, născut pe 23 {sau 25} februarie 1886, la Chişinău, decedat pe 18 octombrie 1982, la Bucureşti, a fost un istoric şi jurist; cercetător de seamă a drepturilor istorice ale Basarabiei.
Mama sa era coborâtoare de la Mihalcea Hâncu, boier rebel de la sfârşitul secolului al XVII-lea.
La vârsta de 11 ani a fost dat la “Şcoala spirituală” (eparhială) din Chişinău, după care a intrat elev la Seminarul Teologic din acelaşi oraş pe care la absolvit în 1906. În acelaşi an s-a înscris la Facultatea de Drept a Universităţii din Sankt Petersburg, pe care a abslvit-o în 1910, susţinut fiind cu o bursă de boierul basarabean E. Râşcanu, din Bălţi. Read more

Arsenie Stadniţchi – admirator al ordinii şi al disciplinii în Biserică şi Şcolile teologice

February 10, 2011 · Posted in General · 1 Comment 

1Стадниций,епископ Арсений75 DE ANI DE LA TRECEREA LA CELE VEŞNICE A MITROPOLITULUI ARSENIE STADNIŢCHI

„…Râvnitor pentru interesele bisericești…

Cercetător neobosit al trecutului bisericesc din Basarabia”.

Pr. Prof. Dr. Mircea Părurariu

Mitropolitul Arsenie (în lume Avksentie Stadniţkii) s-a născut la 22 ianuarie 1862 în satul Komarovo, judeţul Hotin, gubernia Basarabia într-o familie de preot.

A absolvit seminarul din Chişinău (1880), Academia teologică din Kiev (1885) cu gradul de doctor în teologie. Fiind student, în 1885 a vizitat muntele Athos. Impresiile în urma călătoriilor sale el le-a publicat în „Jurnalul studentului – pelerin la Athos”, care s-a învrednicit de premiul „Macarie”.

Magistru în teologie (1895; tema lucrării de magistru. „Gavril Bănulescu-Bodoni, exarhul Moldo-Vlah (1808-1812) şi mitropolit al Chişinăului (1813-1821)”). Menționăm că lucrările sale au servit și servesc până în prezent drept un izvor de cunoaștere a istoriei și culturii Basarabiei pentru poporul nostru și pentru cel rus.

Adunând materiale pentru lucrarea sa de magistru, de două ori a plecat peste hotare: în 1888 în Austro-Ungaria şi în 1890 în România. Read more

Jalea şi dorul de Basarabia – maica Văleanu Justiniana (1919-2003), stavroforă, stareţa mănăstirii Govora

December 22, 2010 · Posted in General · Comment 

bb_govora2Văleanu Justiniana (din botez Matroana), stavroforă, stareţa mănăstiriii Govora, jud. Vâlcea, România. Născută la 5 martie 1919 în satul Ciufleşti (sau Acui), astăzi jud. Tighina, Republica Moldova în familia ţăranilor Teodor şi Natalia Văleanu.
Tata cânta la biserică şi era unicul om cărturar în sat. Din copilărie a citit Minunile maicii Domnului, Vieţile Sfinţilor şi alte cărţi religioase care erau în casă. Acestea i-au trezit dorinţa de a îmbrăţişa viaţa monahală din fragedă copilărie. A mai avut un frate, care s-a călugărit la mănăstirea Condriţa, jud. Chişinău.
La vârsta de 15 ani, în ziua de 22 septembrie 1934 intră în mănăstirea Japca, de pe malul Nistrului (astăzi jud. Soroca, Republica Moldova). A învăţat la Gimnaziul Industrial de fete din această mănăstire. În 1940, după ocuparea Basarabiei de sovietici şi alungarea maicilor de la Japca, sora Matroana se mută la mănăstirea Răciula. În timpul celui de-al doilea război mondial s-a stabilit la mănăstirea Frumoasa, iar prin anul 1944 s-a refugiat împreună cu 25 de maici din această mănăstire, în dreapta Prutului. S-a stabilit la mănăstirea Horezu. Aflându-se la Horezu, a început să scrie versuri, iar la unele din acestea şi muzica. A absolvit Seminarul teologic de la mănăstirea Stavropighială de la Horezu şi a fost un timp profesoară la acest seminar. Read more

Dicţionar istorico – biografic Oamenii lui Dumnezeu din Basarabia de altă dată vol I. la a doua ediţie

September 10, 2010 · Posted in General · Comment 

cartea noastraFraţi creştini cu Mila şi cu Ajutorul Domnului, am reuşit să reedităm cartea „Oamenii lui Dumnezeu din Basarabia de altă dată” vol I. (ediţie a fost revizuită şi îmbunătăţită)

Acuma când deja lucrăm la vol II a acestui dicţionar, nu am putut să trecem cu vedera numeroasele cereri venite de la preoţii, teologii şi oamenii de bună credinţă din Republica Moldova şi din România, reeditând cartea într-o haină poligrafică nouă.

Dicţionar istorico – biografic „Oamenii lui Dumnezeu din Basarabia de altă dată” cuprinde în sine 50 de personalităţi notorii, slujitori ai Dumnezeului celui Veşnic, care au activat în Basarabia noastră începând cu sfârşitul secolului XIX până aproape de vremurile noastre.

Citeşte recenzia: Oamenii lui Dumnezeu din Basarabia de altă dată – modalităţi de ieşire din criză

Cartea poate fi găsită la reprezentaţii A.S.C.O.R. Chişinău şi Frăţia Sf. Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava (Bisericuţa de lemn) din Chişinău.

Telefoane de contact: 069335009; 068559904; 079600416;

« Previous PageNext Page »