Spre lumină! Alexei Mateevici, preotul şi proorocul limbii noastre, la 125 de ani de la naştere…

March 28, 2013 · Posted in Comemorări · Comment 

alexei-mateeviciPreotul şi proorocul limbii noastre Alexei Mateevici s-a născut la Căinari, judeţul Tighina din Basarabia, la 28 martie 1888, în familia preotului Mihail Mateevici şi a Nadejdei Neaga. A făcut clasele primare în satul Zaim, școala parohială şi Seminarul de Teologie din Chişinău, 1902-1910.

În următorii patru ani a studiat la Kiev, la Academia Teologică, după care a fost numit profesor de greacă şi latină, devenind și membru al Societăţii Bisericeşti de Istorie şi Arheologie.

Începând cu anul 1910, Alexei Mateevici a publicat poezii, nuvele, articole în presa vremii. Read more

Pr. Alexei Mateevici – HRISTOS A ÎNVIAT!

April 26, 2011 · Posted in Articole · Comment 

IH2

Se aşternuse piatra pe proaspătul mormânt
Şi noaptea coborâse, acoperind cetatea.
Se liniştise neamul vânzării. Pe pământ
Era o taină mare… minune-apropiată.

Au stat tăcuţi de pază cei doi ostaşi străjeri
Ne-atinşi de măreţia adâncurilor firii,
Nepresimţind venirea minunii celei mari
Ce-avea să schimbe faţa şi rostul omenirii.

Şi iată miezul nopţii, de stele-mpodobit:
Un tunet lung s-aude, pământu-n el vueşte.
Adânci puteri îl mişcă, izbindu-l. Sguduit
Mormântul se deschide: scriptura se împlineşte.

Lumini lucesc la gura mormântului deschis,
Întunecimea piere o clipă-n toată firea…
Hristos învie!… Paznici, să fie vouă vis,
Lumina vă orbeşte, v-a înlemnit uimirea!

Lumină din lumina cerescului cuprins
Luceşte-acum pe chipu-i. Îl-nalţă biruinţa.
Şi, lepădând pământul, îi lasă foc nestins
Pe calea mântuirii: nădejdea şi credinţa.

Cu moartea Sa pe cruce, murind nevinovat,
Ne-a dat El nouă pildă a marei jertfi de Sine,
Cu moartea Sa pe moarte călcând a înviat
Spre învierea vieţii în faptele de bine.

Cântaţi cu bucurie acelui Ce-a scăpat
Pe om şi omenirea de moarte sufletească.
E Paştele! Viaţă! Hristos a înviat!
Iubire între oameni şi pace să domnească

Alexei Mateevici, preotul şi proorocul limbii noastre, la 123 de ani de la naştere…

March 16, 2011 · Posted in General, Comemorări · Comment 

Părintele Anastasie Neaga, preot (1808-1885)

March 1, 2011 · Posted in Preoţi de ieri preoţi de azi · Comment 

Pr. Anastasie NeagaPărintele Anastasie Neaga, preot (1808-1885)

Un om bun la inimă, liniştit, omenos, cu simţul umorului, compătimitor şi milostiv

Părintele Anastasie Neaga, străbunicul preotului poet Alexie Mateevici, s-a născut în anul 1808, pe când Basarabia era sub jugul turcesc.

Anastasie Neaga fiul preotului Ioan Neaga preot în comuna Sângera (Chişinău), îşi începe cariera  „cu pana de gâscă” , îndeplinind funcţia de  funcţionar la Direcţia Regională Chişinău. Apoi soarta l-a apropiat de arhiereul Dimitrie (Sulima), care de l-a început l-a numit temporar diacon la biserica „Sf. Gheorghe” din Chişinău, pentru ca mai apoi,  în  1837, să fie hirotonit preot şi trimis să păstorească în Răzeni, judeţul Chişinău.

Întreaga  viaţă a părintelui Anastasie Neaga, se desfăşura într-un mod cu totul patriarhal.

În Răzeni s-a manifestat ca preot exemplar, familist şi gospodar mode pentru toţi creştinii din parohia sa. Era considerat un om avut de către cei din jur, însă niciodată nu avea bani lichizi. Read more

Preot Mihail Matveevici, (1863-1906) Tatăl preotului poet Alexie Mateevici

February 22, 2011 · Posted in Preoţi de ieri preoţi de azi · Comment 

Mihail Matveevici cu fiul sau AlexeiDoarme tata somnul morţii

Şi buneii-s în mormânt, –

Iar cei vii, prin voia sorţii,

Duşi din cele locuri sunt.
…………………..
Dragostea adânc mă leagă

Cu părinţii răposaţi.

Ştiu: din liniştea lor dragă

Răsări-vor numai fraţi.

(Pr. Alexie Mateevici)

După părerea unor cercetători (V. Haneş, Gh. Cunescu, I. Nuţă ş.a), Mihail Matveevici (Matveevici – nume rusificat după Matveev) tatăl preotului poet Alexie Mateevici, era un polonez “moldovenizat” într-a patra generaţie, deşi alţi istorici literari (V. Ţepordei, V. Harea) consideră că provine dintr-o familie de români moldoveni.
Un strămoş al Matveevicilor este un oarecare Matei, zugrav din Podoimiţa, raionul Râmniţa sau Camenca, care ar fi pictat fresce murale într-o biserică din Transnistria. O mătuşă a lui Mihail Mateevici, a fost Elena Sprânceană, care la începutul secolului al XX-lea locuia la Văscăuţi, judeţul Soroca. Read more

„Oamenii lui Dumnezeu din Basarabia de altă dată” – pomelnicul ortodoxiei basarabene

November 1, 2010 · Posted in Recenzii de carte · 1 Comment 

Pomelnic vechi

Din păcate, rolul feţelor bisericeşti în istoria Basarabiei a fost mereu ignorat pe nedrept. S-a vorbit foarte mult despre personalităţi politice, despre oameni de cultură, dar s-a scris foarte puţin despre cei care au făcut cel mai mult pentru spiritualitatea basarabeană. Călugărilor, preoţilor şi ierarhilor nu le-a fost rezervată nici a suta parte din locul pe care l-au meritat pe deplin.

Mica lucrare „Oamenii lui Dumnezeu din Basarabia de altă dată”, pe care a scos-o la capăt cu voia lui Dumnezeu bunul meu prieten Mihai Bortă, este foarte importantă din acest considerent. Read more

Pr. Alexei Mateevici: Spre lumină!

March 31, 2010 · Posted in Preoţi de ieri preoţi de azi · Comment 

Aceste două cuvinte trebuie să fie scrise şi întipărite în inimile acelor moldoveni care au fost mai fericiţi decât fraţii lor necăjiţi şi întunecaţi.

Care au primit învăţătură şi şi-au luminat mintea. Care din pricina asta se bucură de o stare în viaţa lor mult mai bună decât a ţăranului nostru întunecat. Aceste două cuvinte alcătuiesc în sine datoria moldovenilor mai deştepţi către neamul lor. Şi datoria asta nu trebuie să se uite, căci ea este pusă asupra lor de starea lucrurilor de-acum şi de vremea noastră. Iar vremea nu aşteaptă. În mersul ei ea pune tot întrebări şi cereri noi.

Viaţa merge repede, neluând în seamă lucrurile noastre. Şi ca să ajungem la ţinta noastră, ca să ne îndeplinim măcar cât de puţin dorinţele noastre, — trebuie să mergem odată cu viaţa, odată cu vremea şi să nu rămânem în urmă.

Să răspundem cu toată grăbnicia la întrebările ce ni le pune vremea, şi să îndeplinim cererile ei.

Vedem că ne aflam într-o stare nespus de grea în faţa alegerilor. Vedem, de asemenea, că este destul de greu de scăpat din starea asta. Şi putem să spunem că luminarea cât mai grabnică a mulţimilor de oameni întunecaţi este singura scăpare.

Învăţătura poporului a fost şi este întotdeauna foarte dorită şi însemnată.

Ea întotdeauna s-a cerut de noi, căci ea este una din cele mai mari trebuinţe ale poporului nostru.

Dar această învăţătură nu poate să fie pusă în legi degrabă. Pentru ca să se facă ea, trebuie vreme multişoară.

Dar aici vreau să vorbesc de alt fel de lumină, care o cere viaţa şi care poate şi trebuie să fie făcută de moldovenii cei mai luminaţi. Luminarea asta poate să fie numai începutul marelui lucru de luminare obştească a întregului neam moldovenesc din Basarabia. Şi negreşit că cu cât va fi mai bine, va merge înainte. Read more

IN MEMORIAM

March 18, 2008 · Posted in General · Comment 

saveAlexei Mateevici, 120 de ani de la naştere…

Pe data de 16 martie 2008, preotul şi proorocul limbii noastre Alexei Mateevici ar fi împlinit vârtsa patriarhilor 120 de ani de la naştere.

Trecut prin focul şi războiul de la Mărăşeşti, Podoleni şi Tecuci, dacă nu ar fi murit atunci în 1917, străpuns de apocalipticul tif… alta ar fi fost soarta celui care a fost psalmistul limbii noastre – profeticul poet al pământului şi graiului strămoşesc.

Au existat scriitori redutabili, care s-au bucurat de o mare popularitate în timpul vieţi, dar peste care, după sfârşitul lor fizic, s-a lăsat irevocabil valul uitării. Şi dimpotrivă au fost şi asemenea scriitori, aproape nesocotiţi de contemporani, cărora totuşi le-a fost hărăzită o glorie postumă. Anume acesta este şi cazul părintelui Alexei Mateevici. Read more