AXA NR.2 ( iunie 2008 )

June 6, 2008 · Posted in General · Comment 

A apărut Nr. 2 ( iunie 2008 ) al revistei de politică, cultură şi spiritualitate AXA.

 

Din cuprins, am reţinut următoarele titluri :

 

Postmodernismul, de Marius TĂRÎŢĂ.

Moravurile elitei româneşti în sec. Al XVIII-lea, de Valeriu HARABARA.

Kotovski – haiduc sau bandit ordinar, de Pavel MORARU.

O epocă complicată în istoria Moldovei 1497-1517, interviu cu istoricul Alexandru SIMON.

Mândria de a nu şti cine eşti, de Vlad PLĂMĂDEALĂ.

Reforma ţarului Petru cel Mare – un factor de influenţă al iconografiei din Rusia, de Dumitru COTELEA.

Arhimandrit Anatolie Tihai  : Misionar în Japonia, de Mihail BORTĂ.

– Recenzii :

Documnente diplomatice portugheze din sec. al XVIII-lea şi al XIX-lea privitoare la Ţările    Române, Pavel Mocanu.

Veşnicia ascunsă într-o clipă, Arhimadrit Arsenie Papacioc.