110 ani de la plecarea la cele veşnice a mitropolitului Iosif Naniescu

January 26, 2012 · Posted in Comemorări · Comment 

În rândul marilor ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române şi ai neamului românesc, un loc de frunte îl ocupă mitropolitul Moldovei Iosif Naniescu, vrednic slujitor al lui Hristos, mare ctitor de lăcaşuri sfinte şi aşezăminte bisericeşti, cărturar, sprijinitor al culturii şi artelor şi părinte al celor întristaţi şi nevoiaşi.

Personalitate marcantă a vieţii bisericeşti româneşti din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, mitropolitul Iosif Naniescu a jucat un rol de prim rang în Biserica noastră. Prin veghea şi eforturile sale a redat Mitropoliei Moldovei şi Sucevei prestigiul dobândit în timpul vrednicului său predecesor, mitropolitul Veniamin Costachi, iar Biserica românească în ansamblul ei a avut în el un mare sprijin, o cărămidă tare la temelie, deseori fiind reprezentată de acesta în faţa autorităţilor de stat ale vremii, apărându-i drepturile şi afirmându-i rolul în făurirea unităţii de credinţă, limbă şi neam, exercitat de-a lungul secolelor. A împlinit în Biserică toate ascultările, începând de la cea de simplu monah şi ierodiacon şi ajungând până la înalta demnitate arhierească. Read more

Troiţă pentru mitropolitul Iosif Naniescu în Basarabia

July 30, 2011 · Posted in General · 1 Comment 

picture 579În localitatea Răzălăi, raionul Sîngerei din Republica Moldova, a fost sfinţită o troiţă din piatră, întru pomenirea mitropolitului Iosif Naniescu.

Slujba de sfinţire a fost oficiată de pr. Valeriu Cernei, vicar-administrativ al Episcopiei de Bălţi, împreună cu pr. prof. Mircea Bejenaru din Suceava. La eveniment au participat peste 100 de persoane din Republica Moldova, un cor de bărbaţi din Bucureşti şi Florin Pintescu, profesor de istorie al Universităţii “Ştefan cel Mare” din Suceava.

Mitropolitul Iosif Naniescu a fost episcop de Argeş (1873-1875), apoi mitropolit al Moldovei, timp de 27 de ani. Lui i se datorează finisarea Catedralei mitropolitane din Iaşi, unde se află moaştele Sfintei Parascheva. Osemintele sale sunt depuse în partea dreapta a aceleiaşi Catedrale mitropolitane. (Maria Curtean)

Troiţa a fost sculptată în basorelief la Cluj, la iniţiativa ASCOR, şi a fost instalată în satul de baştină al mitropolitului Iosif, pe locul vechiului cimitir – distrus de comuniştii sovietici – alături de pristolul vechii biserici din Răzălăi, unde a liturghisit tatăl marelui mitropolit. Read more

„Oamenii lui Dumnezeu din Basarabia de altă dată” – pomelnicul ortodoxiei basarabene

November 1, 2010 · Posted in Recenzii de carte · 1 Comment 

Pomelnic vechi

Din păcate, rolul feţelor bisericeşti în istoria Basarabiei a fost mereu ignorat pe nedrept. S-a vorbit foarte mult despre personalităţi politice, despre oameni de cultură, dar s-a scris foarte puţin despre cei care au făcut cel mai mult pentru spiritualitatea basarabeană. Călugărilor, preoţilor şi ierarhilor nu le-a fost rezervată nici a suta parte din locul pe care l-au meritat pe deplin.

Mica lucrare „Oamenii lui Dumnezeu din Basarabia de altă dată”, pe care a scos-o la capăt cu voia lui Dumnezeu bunul meu prieten Mihai Bortă, este foarte importantă din acest considerent. Read more

190 de ani de la nasterea Mitropolitului Moldovei si Sucevei Iosif Naniescu

July 27, 2010 · Posted in Articole · Comment 

Gheorghe_Tattarescu_-_Arhimandritul_Iosif_Naniescu

Astăzi se împlinesc 190 de ani de la naşterea Mitropolitului Moldovei şi Sucevei Iosif Naniescu

În ţinutul românesc istoric dintre Prut şi Nistru, ocupat prin forţă de Imperiul rus în anul 1812, vede lumina zilei la 27 iulie 1820, Ioan, fiul preotului Anania şi Teodosia Mihalache, viitorul strălucit ierarh Iosif al Bisericii noastre ortodoxe. Localitatea naşterii este satul Răzălăii, ţinutul laşului, ocolul Răutului. Rămas de mic orfan de tată, şi pentru că mama lui se călugărise sub numele de Fevronia, copilul Ioan la vârsta de zece ani este încredinţat „ocrotirii unei rude a lor, călugărului Teofilact ierodiaconul, din Sfânta Mănăstire Frumoasa, din Basarabia”, ctitorie a lui Ştefan cel Mare, unde devine rasofor. Aflat în grija ierodiaconului Teofilact, tânărul rasofor ajunge pentru o vreme la Aşezământul Sfântului Spiridon din Iaşi „fiind prezent la punerea pietrei fundamentale a Catedralei Mitropolitane”, de către mitropolitul Veniamin Costachi, în anul 1833.

Începutul pregătirii teologice îl pune la Seminarul Socola din Iaşi, continuând să studieze temeinic la Seminarul Teologic de la Buzău, înfiinţat de episcopul Chesarie în 1836. După ce ierodiaconul Iosif termină Seminarul de la Buzău (1840), cu rezultate de excepţie, este înscris la Colegiul „Sf. Sava” din Bucureşti, pe care îl va absolvi în anul 1847.

A fost călugărit la 23 noiembrie 1835, de episcopul Chesarie, primind numele de Iosif, în amintirea naşului chiriarhului, episcopul Iosif al Argeşului. A doua zi este hirotesit ierodiacon, la 29 august 1850 este hirotonit în ieromonah, iar la 30 noiembrie este hirotesit protosinghel de către episcopul Râmnicului, SfântulCalinic Cernicaru, fiind deja numit Egumen la Mănăstirea Şerbă-neştii Morunglavului (din 1849), din judeţul Vâlcea. Read more

Mitropolitul Iosif NANIESCU (1820-1902)

July 3, 2007 · Posted in Fotografii de ieri şi de azi · 3 Comments 

NANIESCU IOSIF (din botez loan), mitropolit.

Născut 27 iulie 1820, în Răzălăi, judeţul Soroca, în familie de preot, decedat la 26 ianuaie 1902, în Iaşi.

Călugărit şi hirotonit ierodiacon de Chesarie al Buzăului, în1835. Studii la Seminarul din Buzău (1836-1940) şi la Colegiul “Sf. Sava” din Bucureşti (1947). Egumen la mănăstirile Serbăneştii Morunglavului – jud. Vâlcea (1849- 1857) şi Giseni Dâmboviţa (1857 – 1863), “curator” la mănăstirea Sărindar din Bucureşti (1863 – 1864) Intre timp hirotonit ieromonah (1850), hirotesit protosinghel (1852) şi arhimandrit (1860), profesor de Religie la Gimnaziul “Gh. Lazăr” ( 1864- 1866), Liceul “Matei Basarab” (1866 – 1973), şcoala normală (1867- 1873), director la Seminarul “Central” (1870 – 187 1) toate în Bucureşti.

La 23 aprilie 1872 hirotonit arhiereu cu titlul “Mireon” (de Mira Lichiei); La 18 ian. 1873 ales episcop la Argeş , iar la 10 iun. 1875 mitropolit al Moldovei (înscăunat la Iaşi, 6 iul. 1875), păstorind până la moarte.

În 1888 ales membru de onoare al Academiei Române. În timpul păstoririi lui s-a zidit şi pictat catedrala mitropolitană (1881-1887), s-au restaurat bisericile “Sfinţii Trei lerarhi” şi “Sf. Nicolae Domnesc” din Iaşi, a fost mutat Seminarul de la Socola la Iaşi.

A desfăşurat o apreciabilă operă filantropică, a întreţinut zeci de tineri la studii. însufleţit patriot, a sprijinit Războiul de Independenţă din 1877 (pastorale, colecte în eparhie, ajutoare personale).

Sub îndrumarea şi cheltuiala sa, a apărut “Revista Teologică” de la Iaşi (1983-1887), redactată de profesorii Constantin Erbiceanu şi Dragomir Demetrescu. A tipărit câteva lucrări mărunte şi mai ales predici şi discursuri, a editat lucrarea lui Gavriil Preotul: Viaţa şi traiul Sfinţiei Sale Părintelui nostru Nifon, patriarhul Şarigradului (Bucureşti, 1888, 177 p.).

A dăruit Academiei Române bogata sa bibliotecă, cu peste 10 000 de cărţi, peste 300 tipărituri vechi Româneşti, numeroase manuscrise şi doua lăzi cu documente.