Părintele Paul Mihail – Mărturii despre călugărul–zugrav Ioasaf-Berghie de la mănăstirea Noul Neamţ

January 23, 2011 · Posted in Documentar Ortodox, Preoţi de ieri preoţi de azi · Comment 

112538În mănăstirea Noul Neamţ, jud. Tighina, îşi trăieşte sfârşitul vieţii octogenarul călugăr Ioasaf Berghie. Născut în satul Jabca, jud. Soroca, feciorul dascălului bisericii, din copilărie i-a plăcut zugrăvirea şi tragerea cu creionul. Se întrecea cu ceilalţi copii întru facerea imaginilor de pe cărţile de şcoală. La 16 ani se duce la mănăstirea Jabca, pe atunci bărbătească, şi este îndeosebi impresionat de frumuseţea chipurilor sfinţilor de pe icoane. Se hotărăşte a rămâne aici, în rândul fraţilor. Au venit rudele, cunoscuţii, la aflarea acestei veşti, l-au îndemnat să vină acasă şi la refuzul tânărului frate toţi clătinau din cap, îl jeleau, deoarece lăsa acasă o mare avuţie. Din ograda tatălui său ieşeau cinci care şi arau ţarina patru pluguri.
După ce este scutit de serviciul militar, întrucât se împlinise numărul cerut de recruţi, pleacă ca un vizionar la Moscova, pe drum întrebând de unii şi pe alţii de vestiţii meşteri şi zugravi de icoane. A intrat în multe biserici, mănăstiri de acolo, ca închinător, a cerut să fie lăsat în atelierele mari de zugrăvire a icoanelor şi după o şedere de două luni era iniţiat şi le „furase” taina zugrăvirii. De acolo a aflat că la „Chiu” se zugrăvesc cu alte scule şi alte vopseli. A venit la Chiev, a intrat ca slujitor la Lavra Pecersca, a reuşit să fie lăsat ca să facă curăţenie prin atelierele de pictură ale Lavrei, şi după ce a văzut şi aflat şi aici tainele, şi-a cumpărat scule, vopsele ţi s-a întors la mănăstirea Jabca, la ascultare. Read more

Arhimandritul Gherman (Ierimcioi) Înfrumuseţătorul Mănăstirii Noul Neamţ

September 7, 2008 · Posted in Documentar Ortodox · Comment 

Părintele Gherman s-a născut la 17 aprile, anul 1841 lîngă oraşul Chişinău în familia lui Dumitru şi Elena, care au fost părinţi a opt copii. A fost botezat în acelaşi an cu numele Gheorghe. La vîrsta de 7 ani începe a studia în şcoala din satul natal – Durleşti. La zece ani se lipseşte de mamă. Peste doi ani este admis la şcoala judeţeană din Chişinău. Însă din cauza greutăţilor în familie părăseşte şcoala. În anul 1860 pleacă ascultător în muntele Athosului, unde se nevoeşte trei ani. Întorcîndu-se şi auzind de mănăstirea Noul-Neamţ, vine în satul Chiţcani şi se face ascultător în mănăstire. Aici în anul 1869 la 21 septembrie, este tuns în monahism cu numele Gherman, iar peste un an e hiroronit ierodiacon de Arhiepiscopul Antonie. În timpul războiului ruso-turc din anii 1877-1878 activează în Societatea de Caritate, unde îngrijeşte de ostaşii răniţi şi bolnavi. Pentru merite este decorat cu „Medalia de bronz”. În acelaşi an la 5 noiembrie a fost hirotonit ieromonah de Arhiepiscopul Pavel. Read more